All Posts by: admin

About admin

HÜCUM TERAPİSİ Psikolojik sorunların çözümünde kullanılan pek çok terapi tekniği, yaklaşımı vardır. Bazı teknikler, semptomların/belirtilerin giderilmesi odaklı iken bazıları belirtilere neden olan kaynağın tespit edilmesi ve bu kaynağın dönüştürülmesi amacını taşımaktadır. Hücum Terapisi, semptomlardan ziyade kaynağa yönelik olarak çalışılan ve davranışçı, bilişsel, dinamik, varoluşsal tekniklerden danışana, danışanın sorunlarına bağlı olarak seçilen bir ya da birkaç…

Read more

ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ ATÖLYESİ   1940 yılında Carl Rogers’ın öğrencisi Virginia Axline tarafından geliştirilmiş olan Çocuk Merkezli Oyun terapisi yönlendirilmemiş ve hümanistik yaklaşımı esas alır. Her çocuğun doğuştan gelen kendini gerçekleştirme kapasitesi olduğuna inanılır, bu  temel felsefesidir. ÇMOT 2.5 ile 10 yaş arasındaki depresyon, takıntılar, kaygı bozuklukları, cinsel ve fiziksel istismar, travma, boşanma, mükemmeliyetçi…

Read more

  Katatimi Atölye Çalışması Katatimi;yönlendirilmiş imgelem tekniğini kullanılarak terapistin rehberliğinde  gündüz rüyası oluşturarak, kişinin iç dünyasının analizinin yapılması ve sembollerin tanı ve tedavide kullanılması esasına dayanır. İlk defa 1950’li yıllarda Alman psikiyatr Leuner tarafından kullanılmıştır. Bu çalışmada sembollerin yönlendirilmiş imgelem yöntemi ile   psikoterapi ve hipnoz uygulamalarında nasıl kullanılacağı  vaka örnekleri üzerinden anlatılması  ve pratik yapılması…

Read more

  Değersizlik illüzyonundan Uyanmak, Özgürleşmek   İllüzyon Nedir Genel olarak, el çabukluğu ile yapılan hareketlerin gerçek olarak algılanmasına illüzyon adı verilir. Duyu organlarımızı yanıltan bu sistem vasıtasıyla, gerçekte var olmayan olaylar gerçekmiş gibi algılanır. İllüzyon, uzmanlık gerektiren ve uzun sürede öğrenilen bir olaydır. Bu olay sayesinde şapkadan çıkan tavşanlar, havada uçabilen ve belinden ikiye bölünen…

Read more

  Vaka Örneği ile Kısa Süreli Dinamik Terapi Uygulaması  Bu atölye çalışmasında SSDP’nin vaka formülasyonu ve tedavi planı hakkında kısaca bilgi verilecektir. Döngüsel maladaptif örüntü (DMÖ) ve kategorileri, katılımcıların eline verilmek üzere hazırlanmış olan form üzerinden anlatılıp uygulamaya geçilecektir. Uygulama, uygulayıcının bir danışanına ait ilk görüşmenin deşifresi üzerinden yapılacaktır. Katılımcılara vaka deşifresi üzerinden DMÖ formunun…

Read more

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Hızlı Sonuç Veren Etkili Müdehaleler: Metakognitif Terapi Yaklaşımı  İstem dışı zihne giren, şiddet, cinsellik veya dini tema içerikli düşünce, dürtü ve imajlar ya da kirlilik ile ilgili şüphe ve ruminasyonlar (takıntılar) karşısında kişi çoğunlukla saçma olduğunu bildiği halde açık ya da örtük şekillerde tekrarlayıcı tepkiler vermekten kendini alıkoyamaz. Stres ile başetme…

Read more
Araç çubuğuna atla